ธุรกิจสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 ตั้งอยู่ที่ 4/42 กม 16 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง
ขนาด 60 เตียง และถืออีกหนึ่งประเภทธุรกิจของวุฒิชัยกรุ๊ป โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ดังนี้

บริการทางการแพทย์

 • บริการตรวจโรคทั่วไป
 • บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
 • บริการผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • บริการห้องผ่าตัด

บริการคลินิกเฉพาะทาง

 • กุมารเวชกรรม
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • หู คอ จมูก
 • อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • อายุรกรรมโรคไต
 • สูติ-นรีเวช
 • จักษุ
 • ทันตกรรม

นอกจากนี้โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์คทำการเข้าร่วมโครงการประกันสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันโดยมีบริการแยกห้องตรวจโรคสำหรับผู้ป่วยประกันสังคมโดยเฉพาะ

สามารถติดต่อและศึกษาข้อมูลบริการของโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์คได้ที่