ธุรกิจอาหาร

บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นการเริ่มต้นธุรกิจอาหารครบวงจร เป็นบริษัทแรกในเครือ วุฒิชัยกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกข้าวสารคัดคุณภาพไปยังทั่วโลก เพื่อให้คนเอเชียที่ย้ายถิ่นฐานได้รับประทานข้าวคุณภาพเหมือนในบ้านเกิด เริ่มต้นจากการจำหน่ายใน Asian Supermarket เพื่อชาวเอเชียโดยเฉพาะ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่นอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย ก่อนขยายกิจการมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ห้างสรรพสินค้า

มีสินค้าหลักดังนี้

  • ข้าวหอมมะลิ
  • ข้าวเหนียว
  • ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ และ ข้าวมันปู

จากนั้นเริ่มขายธุรกิจสู่การ ผลิตสินค้า OEM (Original Equipment Manufacturer) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และขยายมาสู่การผลิตและการขายภายใต้แบรนด์ ของ วุฒิชัยโปรดิวส์ เอง เช่น Little Angel, O-Cha และ Golden Thai Dragon

ได้รับมาตรฐานสากลทั้ง ISO, GMP, HACCP, BRC, USFDA Organic, IFoam, Halal, Kosher, FSMA, Sedex คุ้มครองแรงงาน (มาตรฐานแรงงานไทย), Thailand Trustmark ปัจจุบันจำหน่ายสินค้าไปยัง 22 ประเทศทั่วโลก


บริษัท โกลเบิลฟูดเทรดดิ้ง

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 สานต่อกิจการอาหารครบวงจรสู่การ ดำเนินการด้านการจัดสรร ค้นหา วัตถุดิบ โดย เริ่มต้นจากการจัดสรรและส่งออกสินค้าแบรนด์ไทย ไปจำหน่ายยัง Asian Supermarket ในประเทศต่างๆ เช่นสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย ก่อนขยายสู่การผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย และพัฒนาไปสู่ Innovative Food

โดยคำนึงถึงผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ผลิตจำหน่ายทั้งอาหารทั่วไป อาหารเพื่อสุขภาพ และ Plant Based Food โดยมีสินค้าหลากหลายแบรนด์เช่น O-Cha, DEE, Little Angel, Chang, Red Drago, Absolute Plant เป็นต้น


บริษัท โอชาฟูดแพ็ค

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 คือบริษัทที่ขยายธุรกิจอาหารครบวงจรครอบคลุม ไปถึงการผลิตและแปรรูปเป็นอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง ก่อนส่งออกและจำหน่าย
ต่อไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกิจอาหารครบวงจรได้ที่