ภาพรวมธุรกิจของวุฒิชัย กรุ๊ป

วุฒิชัยกรุ๊ป

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 จากธุรกิจขายทอง โรงงานทองรูปพรรณ และนำเข้าไม้แปรรูป จากนั้นได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจหลากประเภท อาทิ นำเข้าและจำหน่ายธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถานพยาบาล ปัจจุบันมี 9 บริษัท ที่อยู่ภายใต้การบริหารของเครือวุฒิชัยกรุ๊ป และมีพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 22 ประเทศทั่วโลก

ความเป็นมาของวุฒิชัยกรุ๊ป

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 จากธุรกิจขายของ ก่อนขยายกิจการ โดยปัจจุบันมี 4 กลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมถึง 9 บริษัทในเครือ

พ.ศ. 2510

ก่อตั้ง บริษัทวฒิชัยโฮลดิ้ง ค้าไม้ให้โรงไม้แปรรูป

ก่อตั้ง บริษัทวฒิชัยโฮลดิ้ง ค้าไม้ให้โรงไม้แปรรูป

พ.ศ. 2518

ขยายสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน

ขยายสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน

พ.ศ. 2520

บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ ธุรกิจคัดข้าวสารคุณภาพก่อนส่งออก

บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ ธุรกิจคัดข้าวสารคุณภาพก่อนส่งออก

พ.ศ. 2523

บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ บริษัทนำเข้าวัสดุก่อสร้าง

บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ บริษัทนำเข้าวัสดุก่อสร้าง

พ.ศ. 2535

ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สวนหลวงสถาปัตย์

ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สวนหลวงสถาปัตย์

พ.ศ. 2537

ก่อตั้ง บริษัทเซ็นทรัลปาร์ค โรงพยาบาลขนาด 50 เตียง

บริษัท เอราวัณ เอ็นเตอร์ไพรส์ (1994) จำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้บริษัทก่อสร้างชั้นนำ

พ.ศ. 2544

บริษัท โกลเบิลฟูดเทรดดิ้ง ธุรกิจส่งออกวัตถุดิบอาหาร

บริษัท โกลเบิลฟูดเทรดดิ้ง ธุรกิจส่งออกวัตถุดิบอาหาร

พ.ศ. 2550

โอชาฟูดแพ็ค ธุรกิจผลิตอาหารครบวงจร

โอชาฟูดแพ็ค ธุรกิจผลิตอาหารครบวงจร

วิสัยทัศน์องค์กร

ครอบครัววุฒิชัยกรุ๊ปถูกปลูกฝังให้ดำเนินการธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่งและมีความเป็นมืออาชีพ สินค้าบริการต้องมีคุณภาพ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการทำธุรกิจ อีกทั้งต้อง ดูแลเสาหลักทั้งสี่กลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ข้อบกพร่อง ซึ่งได้แก่

  • สมาชิกครอบครัว
  • ลูกค้าและคู่ค้า
  • ทีมงาน
  • สังคม