ภาพรวมธุรกิจของวุฒิชัย กรุ๊ป

วุฒิชัยกรุ๊ป มีธุรกิจท้ังหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย 9 บริษัท ครอบคลุมทั้ง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง อาหาร อสังหาริมทรัพย์ และ สถานพยาบาล โดยปี 2563 มีรายได้ถึง 5,000 ล้าน และ เตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่เป้าหมาย 7,500 ล้าน ภายในปี 2568

ธุรกิจในเครือวุฒิชัย กรุ๊ป

ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

CONSTRUCTION

ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ประกอบด้วย 3 บริษัทในเครือ ครอบคลุมธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ครบวงจร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

REAL ESTATE

ประสบการณ์กว่า 30 ปี ทั้งออกแบบและก่อสร้างโครงการ
ที่พักอาศัยคุณภาพ หลากหลายโครงการ

ธุรกิจอาหาร

FOOD

ประกอบธุรกิจอาหารมากกว่า 40 ปี เริ่มจากธุรกิจคัดข้าวสารคุณภาพส่งออกสู่ครอบคลุมธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารสู่สากล

ธุรกิจสถานพยาบาล

HEALTH CARE

ดำเนินการมากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค